گذر زمان، دوره فعالیت بی وقفه شرکت ساختمانی عمران تکلار را به حدود پنج دهه رسانیده است. اینک عرصه صنعت ساختمان، نام شرکت عمران تکلار را به عنوان نماد کیفیت، اصالت و پیشگام در استفاده از تازه های تکنولوژی صنعت ساختمان می شناسد. بی شک حفظ چنین نام و اعتباری بدون تلاش مستمر، تعهدپذیری و خلاقیت مداوم امکان پذیر نخواهد بود. جلب رضایت حداکثری ذی نفعان و تضمین موفقیت پروژه ها با تمرکز بر اهداف زمانی، مالی، کیفی و زیست محیطی پایه اصلی رویکرد این مجموعه بوده و هدف ما ایجاد و ارتقای دانش سازمانی از طریق بکارگیری آخرین تکنولوژی های روز  ساختمانی، بسط صداقت و ارزش های انسانی می باشد.
ما با تکیه بر سوابق اجرائی و بر اساس مأموریت سازمانی با رعایت تمامی استانداردها و پایبندی به مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های اجرائی، ساخت بنایی مقاوم، پایدار، سازگار با نیازهای شهری و سلائق شهروندی، منطبق بر هویت ایرانی را چشم انداز آتی خود قرار داده و با بکارگیری آخرین فناوری های ساختمانی آماده ایم تا همچون گذشته در رشد و تعالی شرکت ساختمانی عمران تکلار تلاش نموده و وظایف خود را در انجام این تعهد به عالی ترین وجه ایفا نماییم.


عبادالله فتح اللهی

مدیر عامل