ساختمان مرکزی بیمه تعاون

خانه / ساختمان مرکزی بیمه تعاون

 
 

 

 

ساختمان تجاری اداری زرین - بیمه تعاون

در راستای سیاست های جدید شرکت ساختمانی عمران تکلار در سال 1400 و به منظور تامین منابع مالی جدید قرارداد مدیریت پیمان پروژه تجاری اداری زرین با شرکت بیمه تعاون منعقد شد.

بازطراحی این پروژه بر عهده مهندسان مشاور پی خاک بوم می باشد. که نسبت به ارائه گزینه های مختلف طراحی افدام نموده است

خلاصه پروژه

این پروژه در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی رو به روی بیمارستان هاجر واقع شده است و مدیریت کامل مالی، فنی و اجرایی پروژه به متراژ تقریبی 840 متر مربع عرصه و 10500 متر مربع اعیان بر عهده شرکت عمران تکلار خواهد بود.

کاربری طبقات منفی  7 الی منفی یک پارکینگ، طبقات هم کف و نیم طبقه تجاری و طبقات اول تا نهم اداری می باشند.