مجتمع شفق

ویژگی های پروژه 

مجتمع تجاری – اداری شفق در زمینی مساحت4330  متر مربع در شهرک غرب و تقاطع بلوار شهید دادمان و خیابان شفق واقع شده است.

این مجتمع در مجموع   ۱۳ طبقه خواهد بود که دارای کاربری پارکینگ، اداری و تجاری می باشد.

موقعیت مکانی منحصر به فرد و کمبود فضاهای تجاری و اداری در نزدیکی آن می تواند یکی از نقاط قوت این پروژه باشد.