برج های چهارگانه ازگل

خانه / برج های چهارگانه ازگل​

 
 

 

 

برج های چهارگانه ازگل

شرکت ساختمانی عمران تکلار در راستای نیل به اهداف کلان خود و در جهت گسترش روز افزون دکترین شرکت مبتنی بر بسط و توسعه فعالیت های ساختمانی در سایر نقاط شهر و سراسر کشور اقـدام بـه امکان سنجی و تعریف پروژه مسکونی در منطقه ۱ شهر تهران نمود.

پروژه حاضر در قطعه زمینی به مساحت ۱۳۷۶۸ متر مربع با شکل نامنظم ، و کشیدگی در امتداد شمالی جنوبی در منطقه یک شهرداری تهران و در منطقه از گل واقـع شـده است .

خلاصه پروژه

در این سایت پیش از حضور شرکت ساختمانی عمران تکلار ، مالک زمین نسبت به تهیه طرح و اجرای گودبرداری برای احداث ۴ برج ۱۵ طبقه ( با احتساب همکف و طبقه زیرزمین ) اقدام نموده است .

شرکت عمران تکلار پس از عقد قرارداد با شرکت هلال ایرانیان نسبت به شناسایی و مذاکره با مشاوران تراز اول تهران اقدام نمود و نهایتا شرکت دانش ، ایده ، تجربه ( دات ) به عنوان طراح پروژه انتخاب شده که آلترناتیوهای مختلف توسط مشاور ارایه شد.

این پروژه شامل 4 بلوک مسکونی به شرح یک بلوک 20طبقه دو بلوک 19 طبقه و یک بلوک 18 طبقه می باشد. بلوک A شامل 2 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ ، طبقه همکف شامل لابی اصلی و مشاعات و 15 طبقه مسکونی روی همکف می باشد. بلوک B شامل 3 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ ، طبقه همکف باکاربری لابی اصلی و مشاعات و 15 طبقه مسکونی بر روی طبقه همکف می باشد. بلوک C  شامل 3 طبقه زیرزمین باکاربری پارکینگ و موتورخانه اصلی ،طبقه همکف شامل لابی اصلی و مشاعات و 15 طبقه مسکونی بر روی طبقه همکف می باشد بلوک D شامل 4 طبقه زیرزمین باکاربری پارکینگ، طبقه همکف شامل مشاعات و 15 طبقه مسکونی به روی طبقه همکف می باشد. شایان ذکر است در هر 4 بلوک طبقات 1 تا 13 شامل 6 واحد و طبقه 14 شامل 4 واحد و طبقه 15 شامل سه واحد مسکونی می باشد و کل مجموعه شامل 340 واحد مسکونی می باشد.