مجتمع تجاری نسترن

ویژگی های پروژه

این پروژه در ضلع جنوبی برج نسترن و در تقاطع خیابان هرمزان و پیروزان واقع شده است و زیربنای کل آن 3364  مترمربع میباشد.

فاز اول پروژه به مساحت تقریبی 2300 مترمربع در ۴ طبقه شامل طبقه منفی ۲ با کاربری انبار تجاری، طبقه ۱- با کاربری تجاری و 10 باب مغازه ، طبقه همکف با کاربری تجاری و 9 باب مغازه و طبقه اول با کاربری تجاری و 3 باب مغازه میباشد.