بازدید مدیرعامل

مهندس عبادالله فتح اللهی مدیرعامل شرکت عمران تکلار  با حضور در محل پروژه برج زرین از مراحل راه اندازی آسانسور باری این پروزه بازدید به عمل آورد.

لازم به ذکر است برج زرین در مجموعه سایت هرمزان واقع شده است که با 33 طبقه و 122 واحد مسکونی ، جدیدترین پروژه شرکت عمران تکلار در مراحل پایانی آماده سازی و تحویل به مالکین می باشد.

بازدید از راه اندازی آسانسور باری برج زرین
راه اندازی آسانسور باری