جلسه هیئت مدیره در محل پروژه ازگل

جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در محل پروژه ازگل

هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در مورخه 1402/5/23 در محل دفتر مدیریت پروژه کارگاه ازگل برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه که با حضور کلیه اعضاء محترم هیئت مدیره برگزار گردید آخرین اخبار و اطلاعات و موارد حقوقی در جریان شرکت توسط مدیرعامل محترم ارائه گردید و سپس روند پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی 344 واحدی ازگل توسط جناب آقای مهندس علیپور مدیر محترم پروژه از طریق ارائه پاورپوینت اقدام گردید که تاکنون روند پیشرفت پروژه نسبت به زمانبندی سرعت بیشتری داشته و حدود 4درصد کل پروژه جلوتر از زمانبندی می باشد. در نهایت اعضاء محترم موافقت نمودند جهت توسعه فعالیت های شرکت برای دو پروژه پیشنهادی در جزیره کیش و شهر تهران پیشنهادات فنی و مالی ارائه گردد و ازموارد پیشنهادی دیگر از جمله پروژه پیشنهادی شهرک سازی در منطقه عسلویه و همچنین احداث شهرک مسکونی در خارج از کشور بازدید گردد.