جلسه هیئت مدیره در محل پروژه ازگل
جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در محل پروژه ازگل

جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در محل پروژه ازگل هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در مورخه 1402/5/23 در محل دفتر مدیریت پروژه کارگاه ازگل برگزار گردید. در ابتدای این جلسه که با حضور کلیه اعضاء محترم هیئت مدیره برگزار گردید آخرین اخبار و اطلاعات و موارد حقوقی در جریان شرکت […]