آسانسور برج زررین

مهندس عبادالله فتح اللهی مدیر عامل شرکت عمران تکلار با حضور در برج زرین از نزدیک در جریان مراحل نصب و راه اندازی آسانسورهای این برج 33 طبقه قرار گرفت.