جلسه هیئت مدیره در محل پروژه ازگل
جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در محل پروژه ازگل

جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در محل پروژه ازگل هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران تکلار در مورخه 1402/5/23 در محل دفتر مدیریت پروژه کارگاه ازگل برگزار گردید. در ابتدای این جلسه که با حضور کلیه اعضاء محترم هیئت مدیره برگزار گردید آخرین اخبار و اطلاعات و موارد حقوقی در جریان شرکت […]

مراسم تقدیر از همکاران شرکت ساختمانی عمران تکلار
مراسم تقدیر از همکاران شرکت ساختمانی عمران تکلار

مراسم تقدیر از همکاران شرکت ساختمانی عمران تکلار برگزار شد

جلسه کنترل پروژه
جلسه کنترل پروژه برج زرین

جلسه کنترل پروژه برج زرین در خرداد ماه در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.

بازدید مدیرعامل
بازدید مدیرعامل از پروژه برج زرین

مهندس فتح اللهی از پروژه برج زرین بازدید نمود.

محوطه سازی برج زرین
برگزاری جلسه با موضوع محوطه سازی

برگزاری جلسه با موضوع محوطه سازی برج زرین

بازدید
بازدید عضو هیات مدیره شرکت از برج زرین

عضو هیات مدیره شرکت عمران تکلار از پروژه ..

مخابرات برج زرین
بررسی موضوعات مخابراتی برج زرین

جلسه بررسی مباحث مرتبط با سیستم مخابراتی …