فاز یک
فاز یک

جزئیات پروژه در فاز يكم مجتمع مسكوني هرمزان ، طراحي وساخت ٦ برج ١٦ طبقه و ٤ برج ٢١ طبقه شامل ٥٦5 واحد مسكوني با زيربناي مفيد حدود ٩٠,٠٠٠ مترمربع بانضمام محوطه سازيهاي مربوطه انجام یافته است. تعداد برج ها 10 برج تعداد واحدهای مسکونی 656 واحد زیربنای مفید 90000 متر مربع خلاصه پروژه فاز […]