بازدید مهندس فتح اللهی از نمایشگاه صنعت ساختمان

مهندس عبادالله فتح اللهی بهمراه جمعی از معاونین و مدیران شرکت عمران تکلار، از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ایشان ضمن حضور در غرفه گروه ساختمانی گسترش عمران ملل و صحبت با مسئولین برگزاری نمایشگاه، از نزدیک در جریان روند برگزاری این دوره نمایشگاه صنعت ساختمان قرار گرفتند.

در ادامه، مهندس فتح اللهی  به اتفاق هیات همراه با حضور در غرفه های مختلف، از جدیدترین دستاوردهای صنعت ساختمان بازدید به عمل آوردند.