محوطه سازی برج زرین

جلسه مربوط به بررسی موضوعات مرتبط با محوطه سازی برج زرین برگزار شد

در این جلسه که با حضور مدیر عامل شرکت عمران تکلار، مشاور مدیرعامل، معاون فنی مهندسی، سرپرست کارگاه، سرپرست دفتر فنی و یکی از کارشناسان دفتر معماری شرکت برگزار گردید برنامه های معاونت فنی و مهندسی در خصوص محوطه سازی پروزه برج زرین بررسی گردید.

محوطه سازی برج زرین