بازدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال ایرانیان از پروژه ازگل

روز چهارشنبه مورخه 1402/5/25 رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری هلال ایرانیان و مدیران شرکت ساختمانی هلال ایرانیان از پروژه مجتمع مسکونی ازگل بازدید نمودند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفتند.

پس از این بازدید که به همراهی جناب آقای مهندس فتح الهی مدیرعامل محترم شرکت عمران تکلار و معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید جلسه ای در دفتر پروژه برگزار گردید و گزارشی از روند اخذ پروانه اصلاحی پروژه و پیشرفت فیزیکی و جریان نقدینگی پروژه توسط مدیرعامل محترم شرکت عمران تکلار به جلسه ارائه گردید.

بازدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال ایرانیان