جمع آوری تاورکرین برج زرین

با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه برج زرین و در شرف اتمام بودن آن، تاورکرین ضلع …

کمیسیون مناقصات
جلسه کمیسیون مناقصات شرکت برگزار شد

کمیسیون مناصات شرکت عمران تکلار برگزار شد